Výučba

akordeón, heligónka Mgr. art. Dominik Krpelan

Ponúkam súkromné odborné hodiny hry na klávesovom, gombíkovom akordeóne a na heligónke. Hodiny môžu prebiehať prezenčným spôsobom a to v ZUŠ Ilava alebo CVČ Prievidza. V prípade záujmu tiež ponúkam výuku dištančným (online) spôsobom.

Odbornosť som nadobudol na viacerých úrovniach umeleckého vzdelania a to na ZUŠ Ladislava Stančeka, ZUŠ v Bojniciach. Ďalšie maturitné štúdium na konzervatóriu v Žiline a absolventské štúdium na konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Akadémiu umení v Banskej Bystrici som úspešne absolvoval v obore hra na akordeón.

Taktiež ponúkam heligónkové prepisy piesní v štýle Martina Čerňanského. Ponúkam prepis rôznych akordeónových úprav od starej hudby po rôzne moderné piesne a skladby.

Ukážky úspešnej práce mojich žiakov

Dostupné ukážky na FB:

Dostupné ukážky na youtube: